1. Плаќањето се однесува за поединечна фактура.
2. За плаќање на повеќе фактура потребно е засебно плаќање на секоја од нив.
3. Не постои валидација на внесените податоци на веб страната на Алтрасат2000.
4. Ве молиме проверете ги внесените податоци пред да извршите уплата.

1. Плаќањето се однесува за поединечна фактура.

2. За плаќање на повеќе фактура потребно е засебно плаќање на секоја од нив.

3. Не постои валидација на внесените податоци на веб страната на Алтрасат 2000.

4. Ве молиме проверете ги внесените податоци пред да извршите уплата.

Category:

Description

Доколку не знаете податоци за бројот на фактурата или нејзината сума можете:

  • Да се јавите во наплатниот центар
  • Или да се најавите на системот МОЈ АЛТРАСАТ.

    (За прашања поврзани со Вашето корисничко име и лозинка и начин на користење на системот, обратете се во наплатниот центар)

 

Плаќањето на фактури може да го извршите:

  • Електронски преку опцијата online плаќање
  • Во наплатниот пункт на адреса Бул. Македонски Просветители б.б.ТЦ Охриѓанка 2 кат, Охрид
  • Преку опциите од Вашата банка(траен налог/апликација)