Разговарајте непрекинато!

Доколку сте веќе корисник на кабелската телевизија Алтрасат 2000 Вие можете да станете дел и од фамилијата на телефонски корисници. Со станување член Вие добивате бесплатна инсталација за телефонски приклучок и 100 минути бесплатни разговори кон сите фиксни мрежи во рамките на државата.
Разговарајте непрекинато!

Основен пакет

180 ден.​

МЕСЕЧНО​