• Quick View
    • Quick View
    • 1. Плаќањето се однесува за поединечна фактура. 2. За плаќање на повеќе фактура потребно е засебно плаќање на секоја од нив. 3. Не постои валидација на внесените податоци на веб страната на Алтрасат2000. 4. Ве молиме проверете ги внесените податоци пред да извршите уплата.
    • Select options